Världens största Smiley tittar ned på jorden!

20151231_124411_0.jpg

Låt 2016 bli året då äntligen säkra sociala medier slår igenom och att tillräckligt många chefer förstår att här ligger en enorm förbättringspotential för den egna verksamheten för att öka effektivitet, samarbete, kunskapsnivå, trivsel, konkurrenskraft och lönsamhet.

önskar

European Community Networks - ledande experter inom samarbetssystem