Föredrag och kurser

Föredrag, kurser och utbildningar (exempel som vi hållit) senare år:

-       Utbildning om Sociala Medier, öppna osäkra vs privata säkra.
-       Vad är elektroniska mötes-, samarbets- och gemenskapsplattformar?
-       Användningsområden för gemenskapsplattformar
-       Vad är flexibelt kollaborativt lärande?
-       Vilka är de största misstagen i e-lärande? Varför är det så stora avhopp?
-       Livslångt lärande, trender i vuxenlärandet
-       Fjärran men nära, lära-lärare kurs om flexibelt lärande.
-       Hur man utvecklar och utnyttjar befintlig kompetens i en organisation?
-       Hur skapar man en lärande organisation?
-       Hur startar man en ”online community”?
-       Vad är och hur bär man sig åt för att starta en Community of Practice (CoP)?
-       Roller och ansvar i CoP.
-       Vad är ett kollegialt nätverk? Hur används det för kunskapsdelning?
-       Knowledge work och knowledge management.
-       Olika typer av plattformar för ”online communities” och ”social networking”
-       Checklistor egenskaper för olika typer plattformar.
-       Virtuella kontor och mötesplatser
-       Det virtuella projektkontoret
-       Virtuella styrelsemöten
-       Digital arbetsmiljö
-       Social Media Tourism @ work.
-       European Tourism Network (ETN)
-       Social media administration (privata säkra)
-       Sociala medier och affärsnytta, do´s and do not´s.
-       Digitala strategier för skolan
-       Framtidens skola och lärande
-       Virtual universities
-       Vad är ett elektroniskt universitet?
-       MOOCs hur kan de göras bättre för att kunna användas av flera?
-       Learning management systems (LMS) översikt, checklista egenskaper.
-       Blended learning innovation and trends.
-       IT och samarbete i förening.
-       Information och kommunikation i Förening.
-       Hur man effektiviserar verksamheten i förbund och föreningar.
-       Administration av FirstClass system, system resp. användare.
-       Moderatorskap, hur man leder elektroniska möten.
-       Etik, juridik och (n)etikett i sociala medier.
-       Internet of Things
-       Social innovation via digitala medel och media.
-       Katastrofhantering vid stora katastrofer, en lösning.

Begär offert.


FirstMagic 3.2


Sign In