FirstClass


5122003_30626_0.png

FirstClass Collaboration Suite (FC12).

Opentext ™ FirstClass en kraftfull samarbetslösning som stöder lagarbete, förbättrar kommunikationen, gör människor och information lättillgängliga från alla mobila enheter och underlättar för gruppmedlemmarna att kommunicera inom organisationen.

FirstClass är en helt integrerad lösning som är kostnadseffektiv, flexibel och lätt att använda och administrera. Det ger individer och grupper stöd att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, med en gemensam känsla av samhörighet och nya effektivare sätt att delta.

FirstClass är utformat för att stödja samarbete, enkel och säker kommunikation, mobil åtkomst, personifiering, integration med andra applikationer, och säker, tillförlitlig arkivering.

Utöver webbgränssnittet som är väldigt intuitivt inte minst för dem som är vana användare av öppna sociala media finns den klassiska klienten som är känd för sin robusthet, snabbhet, säkerhet, lättanvändbarhet mm och vunnit många priser som bästa klientprogramvara till ett samarbetssystem.

20160103_171621_0.png

Samarbete
Firstclass medger en rik upplevelse av socialt samarbete inom en online-miljö.
•     Communities för organisationer, institutioner, styrelser
        och ad hoc-grupper mm
•     Trådade diskussioner, undermappar, wikis, kalendrar
        och filbibliotek
•     Stöd för rikt textinnehåll, bilagor, inbäddade bilder
        och videor
•     Drag och släpp, fullständiga redigeringsmöjligheter

Kommunicera
•     FirstClass erbjuder fullt fungerande rik e-post, röst- och kalenderfunktioner som gör det
        möjligt för användarna att kommunicera säkert internt, dvs i intranätet eller med någon
        utanför organisationen.
•     E-post och snabbmeddelanden (direktsamtal, chat)
•     Kalendrar och schemaläggning
•     Kontakthantering
•     Åtkomst när som helst, var som helst


Mobil
•     Ditt FirstClass-konto är lätt att nå från skrivbordet, webbläsare eller mobila enheter.
•     En genuin upplevelse av samarbete när som helst – var som helst
•     Finns för iPhone®, iPad®, Android®, och Windows Mobile och Surface RT tablets
        (FirstClass Mobile GO)

Personifiera
•     Instrumentpaneler ger oss användare möjlighet att bestämma vilken information som
        presenteras och medger därmed högre produktivitet och en mer relevant upplevelse.
•     Anpassade vyer
•     Personlig informationshantering och arbetsyta
•     Personliga profiler och bloggar
•     "Mina vänner" -lista och statusuppdateringar
•     Möjlighet att "märka" ofta besökt innehåll och följa intresseområden

Integration
•     Ett öppet API möjliggör integration med HTML 5-baserade program, vilket medger att
        FirstClass fungerar som ett centralt ställe för samarbete.
•     Authclient stöd
•     Flexibel åtkomst via grupp / medlemskap

20160103_172219_1.png

Arkivering
•     FirstClass uppfyller kraven för arkivering av elektroniska meddelanden för att tillgodose
        branschregler och interna bestämmelser.
•     Pålitlig långtidslagring av historiska meddelanden
•     Omfattande arkivering, bevarande och sökmöjligheter för alla FirstClass-meddelanden

Vad kostar användningen?
Kontakta oss för en demo, eller diskussion om hur ni bäst kan testa / införa FirstClass i er
organisation eller ert projekt. Har ni egen IT avdelning kanske ni skall hyra licenser att drifta
själva eller så hyr ni en molntjänst via oss.  
Det finns två prislistor:
1.      för företag och myndigheter
2.      utbildning och ideella föreningar.
För dessa finns tre olika varianter, med eller utan e-post och olika behov av konferenser och communities.
Priser per användare och är beror av totala antalet användare.

Kontakta oss för prisuppgifter och andra frågor.


FirstMagic 3.2


Sign In