Beställning via mejl

Produkt
SEK
John A Bååth: Handbok för distansutbildare, 1998                     
150
John A Bååth: Exempelsamling till: Handbok för distansutbildare , 1998       
150
Gilly Salmon: E-Moderating - The Key to Teaching and Learning Online, Kogan Page, London 2000
285
Sören Berglund och Göran Fernold: Distansutbildning i utveckling, Teknik och medier i distansutbildningen, Rapport nr 3, 1997
80
Folkbildningsrådet (Ingemar Svensson & Tore Persson): Folkbildning på distans? Erfarenheter av försök 1996-98 med IT-stödda distansstudier på folkhögskolor och studieförbund, exp avgift       
25
folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet, Folkbildningsrådet och Distum 2001 Ingemar Svensson et al
100
folkbildning.net an anthology about “folkbildning” and flexible learning, Folkbildningsrådet och Distum 2001 Ingemar Svensson et al Stockholm
100
Bengt Olsen: Vad är Datorstödda Konferenser?*)                
125
Bengt Olsen: Moderatorskap - att leda elektroniska möten med FirstClass*)      
125
Maria Nordengren, Bengt Olsen: Att leda på distans- i rum och tid, Liber 2006
295
Siv Dahlén: Att skriva studiehandledning - manual för författare i distansutbildning, Kunskapsföretaget, Uppsala 1997
25
eBeam whiteboardsystem v 1 med kablar, tidigare listpris 8950 kr
1900
Pennor till e-Beam Sanford Expo2, en förp med fyra olika färger       
100
Batterier till e-Beam, 3V, 5 st 65 kr, 10 st 100 kr,  CR-2032             
65
WoW pen                                 
400
*) gäller generellt för de flesta samarbetssystem. De flesta av de äldre böckerna är slut på förlag, men är fortfarande mycket relevanta.
Reservation för slutförsäljning. Moms och frakt tillkommer (kan avhämtas i Uppsala).
Beställning via mejl till: